วิธีจับไม้ปิงปอง

วิธีจับไม้ปิงปอง

วิธีจับไม้ปิงปอง มี 2 แบบหลักๆ การจับไม้แบบสากล Shakehand Grip เป็นวิธีการจับไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เหมาะสำหรับผู้เล่นที่ถนัดทั้งในการเล่นด้านโฟร์แฮนด์และด้านแบ๊คแฮนด์ และ การจับไม้แบบจีนหรือปากกา CHINESE STYLE

วิธีการจับไม้แบบสากล

วิธีจับไม้ปิงปอง

1.ใช้มือขวาหรือมือข้างที่ถนัดจับไม้เหมือนกับว่ากำลังจะจับมือคนอีกคนหนึ่ง โดยจับด้ามไม้ให้อยู่ในระหว่างหัวแม่มือ กับนิ้วชี้ วางนิ้วหัวแม่มือบนหน้าไม้ด้านหนึ่งของบริเวณส่วนโคนไม้ โดยที่หน้าไม้ด้านที่วางนิ้วหัวแม่มือนี้จะเป็นด้นสำหรับใช้ตีลูกหน้ามือ

2.งอนิ้วชี้และนิ้วกลางให้แนบกับด้ามไม้

3.ใช้นิ้วนางและนิ้วก้อยประคองด้ามไม้ไว้

การจับไม้แบบจีนหรือปากกา

วิธีจับไม้ปิงปอง

1.ใช้มือขวาหรือมือข้างที่ถนัดจับไม้เหมือนกับว่ากำลังจับปากกา โดยจับด้ามไม้ให้อยู่ในระหว่างหัวแม่มือกับนิ้วชี้ 2. วางนิ้วหัวแม่มือบนหน้าไม้ด้านหนึ่งของบริเวณส่วนโคนไม้ โดยที่หน้าไม้ด้านที่วางนิ้วหัวแม่มือนี้จะเป็นด้นสำหรับใช้ตีลูกหน้ามือ

2.งอนิ้วชี้ให้แนบกับด้ามไม้

3.ใช้นิ้วกลางและนิ้วนางประคองด้ามไม้ไว้

เคล็ดลับในการจับไม้ปิงปอง

  • จับไม้ให้แน่นพอดี ไม่แน่นหรือหลวมเกินไป
  • จับไม้ให้สบาย ไม่เกร็ง
  • วางนิ้วให้ถูกต้องตามวิธีการจับไม้ที่เลือก
  • ฝึกจับไม้เป็นประจำ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย

การเลือกวิธีการจับไม้ปิงปองที่เหมาะสมกับตัวเองนั้น ขึ้นอยู่กับความถนัดและสไตล์การเล่นของแต่ละบุคคล ผู้เล่นควรทดลองจับไม้หลายแบบ เพื่อหาวิธีการจับไม้ที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุด