โต๊ะปิงปอง

โต๊ะปิงปอง

โต๊ะปิงปอง ที่ใช้ในการเล่นกีฬาปิงปอง โดยมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีขนาด 274 cm. x 152.5 cm. x 76 cm. มีล้อ จำนวน 8 ล้อ โต๊ะปิงปองมีการแบ่งส่วนออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน และ มีส่วนกึ่งกลางของโต๊ะที่เอาไว้ขึงเน็ต ตรงขอบโต๊ะจะมีขีดสีขาวทั้ง 4 ด้าน การแข่งขันระดับมาตรฐานสากลโต๊ะปิงปองต้องได้รับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติเท่านั้น

ส่วนประกอบโต๊ะปิงปอง

โต๊ะปิงปอง ประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้

1.หน้าโต๊ะ เป็นส่วนที่เป็นพื้นโต๊ะที่ใช้ในการเล่น มักจะทำจากวัสดุอย่างไม้หรือเนื้อไม้ชนิดต่างๆ เช่น MDF, ไม้สังเคราะห์ หรือไม้แท้

2.เน็ต เป็นส่วนที่ใช้ในการแบ่งสองฝ่ายของโต๊ะปิงปอง มักจะทำจากวัสดุอย่างได้แก่ผ้าหรือเน็ตที่มีเส้นใยแข็ง

3.ตัวขึงเน็ต เป็นส่วนที่ใช้ยึดโต๊ะกับเน็ต จะเป็นคลิปหนีบปรับแนวตั้ง-นอนเพื่อให้สามารถปรับระยะที่ถูกต้องได้

4.ล้อ เป็นส่วนที่ทำให้โต๊ะสามารถเคลื่อนที่ได้เอามาติดช่วงข้างล่างสุดของโต๊ะ

5.ตัวล็อกโต๊ะ เป็นระบบที่ใช้ในการล็อกและปลดล็อกโต๊ะเพื่อให้มั่นคงและปลอดภัยในระหว่างการเล่น หรือ ระหว่างเคลื่อนที่ขนย้าย

6.ขาโต๊ะ เป็นส่วนที่ใช้สำหรับตั้งโต๊ะปิงปองให้มีความสูงที่เหมาะสม มักจะมีระบบปรับความสูงเพื่อให้สามารถปรับได้ตามความสะดวกของผู้เล่น

โต๊ะปิงปองมีส่วนประกอบอื่นๆ อาจมีเพิ่มหรือแตกต่างกันไปตามรุ่นและยี่ห้อของโต๊ะปิงปองนั้นๆ อาจมีระบบตั้งโต๊ะอัตโนมัติ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ

การเลือกซื้อโต๊ะปิงปอง

วิธีการเลือกโต๊ะควรพิจารณาดังนี้

1.เลือกตามขนาดที่ได้รับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ

2.เคลื่อนย้ายง่าย

3.สามารถพับเก็บได้สะดวก

4.มีคุณภาพที่ดีทนต่อสภาพอากาศ

5.เลือกให้เหมาะสมต่อการใช้งาน

วิธีการดูแลรักษา

1.เก็บไว้ในที่ร่มไม่โดนฝนและแดด

2.ระวังผิวหน้าโต๊ะไม่ให้เกิดรอย

3.ใช้ผ้าคลุมโต๊ะเวลาไม่ได้ใช้งาน

4.ทำความสะอาดหลังเล่นเสร็จ

อ่านเพิ่มเติม : เทเบิลเทนนิส
เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : ลูกปิงปอง ทำไมต้องมีสีส้มหรือสีขาว?